شناسایی و اولویت بندی سبک‌های مذاکراتی برای کسب و‌کار‌های نوپا