محورهای دریافت مقالات

فصلنامه «رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی» در محور اصلی «پژوهش در حوزه علوم اجتماعی» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 

محور اصلی نشریه

فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی که‌ در زمینة‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و علوم‌ اجتماعی‌ ایران‌ باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

  • جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
  • علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
  • حقوق
  •  فلسفه و فلسفه علم
  • روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
  •  علوم مدیریتی

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.