درباره نشریه

مجلـه‌ی علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی به عنـوان یکی از مجـلات علمـی در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن، إن شاء الله با هدف تکمیل رسالت علمی فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علوم اجتماعی می باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه نماید.

 

آخرین مقالات
بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی پرسنل شرکت ساختمانی اصفهان
صادق احمدی ده کهنه
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (753 KB)
مروری بر ابعاد رشدشناختی درکودکان ناشنوا درمقایسه با کودکان عادی
ملیحه صفار، کاظم نظام دوست ، سمانه اکبری مقدم
11-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (803 KB)
خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
مهدی طالقان غفاری، احسان نعمتی
24-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (438 KB)
رابطه باورهای فراشناخت با کمال گرایی مثبت و منفی دانش آموزان تیزهوش دوره دبیرستان
مهدي شيروي ، حسن حيدري
35-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (682 KB)
رابطه ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ با خودشیفتگی مرضی در دانشجویان دانشگاه های تهران
محمد سیه بازی ، مهدی سلیمانی ، محمد ملکی پویا
45-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
نقش وزارت آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم جنسی در دختران دبیرستان شهرستان ساری
رخساره یزدانی پور
52-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (704 KB)
بررسی تأثیر درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر افزایش سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی مراجعین زن به خانه های سلامت شهر تبریز
روزنا اصغرنژاد، مهدی صدقی
64-75
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (819 KB)
بررسی اولویت های یادگیری به صورت گروهی در دانش آموزان با تأکید بر محیط طبیعی و سلامت روان
مریم منصوری
76-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1019 KB)
نقدی بر چالش های مدیریتی در جوامع روستایی ایران با تکیه بر راهبردهای نظارتی و عملیاتی
حسین زینتی فخرآباد، نسیبه حسینی
91-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (553 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی