بررسی ترومای کرونا در زندگی روزمره، در آثار هنرمندان تجسمی حوزه کاریکاتور با تاکید بر مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی آثار منتخب کامبیز درم‌بخش)