تلاش‏های بازاریابی مرتبط با کانال‏های رسانه‏ های اجتماعی و استفاده از نرم افزارهای موبایل در گردشگری: مطالعه موردی در استانبول