اطلاعات نشریه

فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی زیر شاخه نشریه مطالعات علوم اسلامی انسانی است که در سال 1397 از این نشریه تفکیک شد و مقاله های علمی مروری، ترویجی و پژوهشی در زمینه علوم اجتماعی در آن بررسی و چاپ میشود.

 


 

محور اصلی نشریه

  • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و علوم‌ اجتماعی‌ ایران‌ باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

 


 

موضوعات نشریه

  • جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
  • علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
  • حقوق
  •  فلسفه و فلسفه علم
  • روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
  •  علوم مدیریتی

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.

 


 

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.