مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1395 - جلد چهارم
بررسی راهبردهای توانمندسازی کارکنان،نیروی انسانی درسازمانها
سعیده چشمگان زاده
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (477 KB)
ناکارآمدی نظام سیاسی دورۀ قاجار و مشروطیت
سیدکاظم سیدباقری
8-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (410 KB)
سازمان یادگیرنده
سیروس منجزی
14-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (514 KB)
رابطه سبکهای هویتی با شادکامی دانش آموزان
شعله كيا ،شيوا شكراني دارالتربيه ،افسانه اكبر زاده علي بگلو
22-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (450 KB)
نقش معلم درآموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان جهت ارتقاء سبک زندگی اسلامی
زهرا سادات تولایی انجیله، صدیقه سادات تولایی انجیله
28-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (619 KB)
ارزیابی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر تهران
قباد رمضانی ، احمد محمدی ، جمال سلیمی
39-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (644 KB)
ارزیابی نقش برند در جذب مشتریان به بانک(مطالعه موردی بانک انصاراستان ایلام)
کرم رضا نوری
44-58
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (793 KB)
شناخت فرهنگ سازمان براساس مدل دنيسون ( مطالعه موردی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
محمد جواد حاجی قاسمی ، بیژن عبداللهی
59-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (846 KB)
عصر بازاریابی سیاسی
محّمد تاخیره ، محّمدرضا تقی زاده جورشری ، فاطمه میرزاپور
79-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (846 KB)
بررسی فرصت ها و تهدیدات پیش روی شبکه های اجتماعی برای فرهنگیان بسیجی
مرتضی چمل نژاد ، مهدی اسلامی نخلی ، مرضیه شیخ عباسی ، راضیه فدوی
91-103
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (516 KB)
وکالت زوجه در طلاق وتفویض حق طلاق به وی
مصطفی باقری ، ایوب بهاری
104-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (607 KB)
آینده اندیشی از منظر دانشمندان اسلامی معاصر (دیدگاه ضیاءالدین سردار)
محمد ایدی، سیمین نصرالهی وسطی، حیدر عباس پور
113-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (824 KB)
ارزش های اخلاقی از منظر قرآن کریم
محمود خورسندی، حدیثه متولی، نرگس لرستانی، مسعود باوان پوری
128-137
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (591 KB)
جایگاه و احترام زن در احادیث نبی رحمت (ص)
لیلا قاسمی حاجی آبادی، نرگس لرستانی، حدیثه متولی، مسعود باوان پوری
138-144
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (501 KB)
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکردشغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
حسین واحدی
145-154
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (724 KB)
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تعادل کار و زندگی کارکنان (مطالعه موردی: یک سازمان دولتی در اصفهان)
محمد حسین مشکاتی،سیدحسین جولایی
155-165
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (671 KB)
چشم اندازهای آرمان شهر در شعر بدر شاکر السياب
سولماز پرشور
166-176
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (588 KB)
اهمیت انرژی در محیط زیست از دیدگاه حقوق بین الملل
طیبه السادات مصطفی زاده ،فخرالدین ابوئیه
177-187
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (639 KB)
تعهدات بین المللی دولت ها در پیشگیری زیان های هسته ای بر محیط زیست
طیبه السادات مصطفی زاده ،فخرالدین ابوئیه
188-197
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (542 KB)
بررسی نقش کشت گلخانه ای در توسعه روستایی با تأکید بر بُعد اقتصادی(مورد مطالعه: دهستان تنکمان( استان البرز)
پارساالتیامی نیا ، گیتی صلاحی اصفهانی ، سمیرا پورجعفر،زهرا سیاحی
198-208
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (789 KB)
رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای مذهبی با اضطراب مرگ در معتادان شهر اهواز
فریبا افرایی ، عاطفه بشیری نژادیان
209-221
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (718 KB)
ارزیابی مولفه ها و عوامل تاثیر گذار بر مدل سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1394
آنیتا دهنادی ،نگین جباری ،کامبیز اسماعیل نیا شیروانی
256-267
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (584 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی