پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1398 - جلد اول
مبانی وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء دیوان عدالت اداری
سارا نظر نیا، حسین منصوری، سمیرا مرادی
1-6
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (377 KB)
بررسی شاخص های شایستگی حرفه ای معلمان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور
زهرا قنبرپور
7-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (645 KB)
بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی بین معلولین جسمی حرکتی استفاده کننده از خدمات مددکاری اجتماعی و سایر معلولین جسمی حرکتی
آلاله محسنی، شهرام باسیتی
16-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (382 KB)
بررسی علل و عوامل عدم پاسخگویی مدیران مدارس به بخشنامه ها (مطالعه موردی مدیران مدارس شهرستان کارون)
بدرالدین نواسری، عباس البوناصر، مجید حیدری
21-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (420 KB)
ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان فشافویه
مهدی عامری، حبیبه غنیمی
29-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (356 KB)
بررسی جایگاه مدیریت بحران در سازمان ها
علیرضا دشتی، فرزانه دشتی
35-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (503 KB)
بررسی نگرش زنان به الگوی ازدواج خویشاوندی در شهر همدان
صفی الله صفايی، روح اله عيسی آبادی بزچلوئی
45-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (531 KB)
بررسی تحلیل گفتار و خطابه ها در گویش گیلکی ـ اهرانی روستای اهران ـ توابع شهرستان دماوند (گویش های دیگر)
ناهید خسروی، مریم السادات قیاسیان
55-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (352 KB)
بررسی مبانی و اهداف برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش با تاکید بر برنامه های توسعه ای در ایران
ویدا اندیشمند، امیرصدرا اسدی خانوکی
82-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (543 KB)
بررسی رابطه سلامت سازمانی با تعهد و بهره وری معلمان زن شهر بجنورد
الهام سهرابی
90-101
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (587 KB)
نقش برنامه ریزی آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش
حسین سروش مهر، ویدا اندیشمند
102-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (395 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License