پوستر مجله
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1398
نهادهای ثانویه جامعه بین الملل خاورمیانه در چارچوب مکتب انگلیسی
شهروز ابراهیمی، سیدمحمد جواد هاشمی
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (494 KB)
بررسی اثربخشی مهارت خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر گناوه
سوسن آقاجان بگلو، محمدرضا بحرانی، زهرا شهابی
8-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (675 KB)
بررسی میزان انطباق محتوای کتاب علوم پایه چهارم دوره ابتدایی با مؤلفه های سلامت جسم
حمید عباسی مجد، کیهان نجفی
17-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (388 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License