پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398
بررسی عملکرد شوراها و دهیاری ها در گسترش فضای کارآفرینی (مطالعه موردی دهستان موران)
مرتضی نعمتی، محمد علی فیروزی، بدرالدین نواسری
1-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (947 KB)
سرمایه فکری، نظریه ها و کارکردها
امینه سعادت داشلی برون، پرویزسعیدی
17-32
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (719 KB)
رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژی منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی- ترویجی
عادل زاهد بابلان، سودابه ابراهیمی، بهزاد مرادی
33-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (529 KB)
رابطه بین انگیزش و خلاقیت و تاثیر آن روی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دوم شهرستان فراشبند
سوسن آقاجان بگلو، احمد کریمی دشتکی، حبیب اسفندیاری
43-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (591 KB)
بررسی اثر بخشی فراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی
مریم صادقی
57-67
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (612 KB)
بررسی الگوی مصرف و چگونگی فقرزدایی در اقتصاد اسلامی
مکه ریگی، سعدالله ریگی
68-77
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (759 KB)
بررسی عوامل کاهش اعتماد به نفس و راهکارهای افزایش آن در مطالعه موردی
کیهان نجفی، حمید عباسی مجد
78-84
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (382 KB)
طبقات اجتماعی در ایران عصر صفویه (در ترازوی شک دکارتی)
شهره شهسواری فرد
85-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (699 KB)
موانع توسعۀ سیاسی در ایران با تکیه بر چند‌پارگی حقوقی و سیاسی
سامان حیدری، محمد رسول شیخی زاده
94-102
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (495 KB)
تأثیر سختی هیجانی بر قاعدگی دردناک در زنان شاغل
مریم صراف، مجتبی امیر مجد
103-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (738 KB)
نقش شبکه های اجتماعی در جهت دهی افکار عمومی تحلیل انتخابات و پیش بینی انتخابات آینده و راهبردهای پیش رو
امید محبی
113-125
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (706 KB)
بررسی رابطه اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی در جامعه
خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، سوسن شهنوازی، مهناز شهنوازی، شهین خمری، بهناز ریگی
126-136
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License