مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1397
رابطه بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی شهر گرگان
مرضیه رضایی کلانتری، محمد رحمتی
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (708 KB)
ارزیابی تأثیر آمادگی یادگیری خودراهبر با تاکید بر سه بعد مهم آن خودمدیریتی، خودکنترلی، خودانگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان در دانشگاه شهید ستاری تهران
داریوش مهری ، علی حسن پور
10-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (608 KB)
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران
زهرا کماسی
22-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (879 KB)
جامعه شناسی شعر هلالی جغتایی
حبیب اله دهمرده قلعه نو
34-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (487 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر مهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

License