مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار1397 - جلد چهارم
کنکاشی در مبانی فقهی مهریه
طیبه کامل مقدم
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (495 KB)
بررسی رابطه بین خلاقیت و اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
یحیی اسعدی، علی حسن پور، محسن ایزان، رسول ساعدی
12-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (617 KB)
بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندی روان شناختی کارکنان در شرکت پتروشیمی مروارید
مسلم باقری ، پیام شجاعی ، سارا حسن زادگان
23-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (872 KB)
بیمه آثار فکری
آرین یحیی پور ، مهدی طالقان غفاری
39-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (464 KB)
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی دبیران
احمد پوررستمی، احمد سیاسرنژاد
49-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (806 KB)
نقش برنامه های رسانه ای (ماهواره، اینترنت، موبایل ، شبکه های اجتماعی و ....) در فروپاشی خانواده های ایرانی
جمیله بختیاری
62-70
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (487 KB)
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه براساس تکنیک ویلیام رومی
زهرا محمّدی، صبا دهرویه، زهرا سمیعی ، رضا شیرازی
71-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (621 KB)
معمای هویت : سیاست خارجی هژمونیک گرایانه امریکا در قبال جهان اسلام
عبدالرضا بای، مطهره سرخابی عبدالملکی
79-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (578 KB)
مطالعه تطبیقی دیدگاه ابطال گرایی با مدیریت اقتضایی(سیستمی)
عباسعلی رستگار، سید نوید رسولی
89-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (623 KB)
تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدگرایی کاربران مطالعه موردی: دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت فرهنگی 92-94 واحد علوم و تحقیقات تهران
الهه فرشباف حقرو ، سید اسدالله اطهری
101-115
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (786 KB)
گزینش استراتژی مدیریت دانش در سازمان های نظامی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه(ANP)
حسین فتح آبادی، مرجان رستم زاد، حسن چهارمحالی
116-123
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (781 KB)
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد
آذین دولتی ، فاطمه رائیجی یانسری، فاطمه باستانی، رضا شیرازی
133-143
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (852 KB)
رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران مدارس
جواد کاظم پور، اکرم کرمعلی
144-155
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (679 KB)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان مطالعه موردی شهر نقاب
رحمت الله محمدخواه ، اعظم فرهودفر
156-166
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (558 KB)
بررسی عوامل جغرافیایی و اجتماعی-فرهنگی تشدید کننده ی بنیاد گرایی در منطقه خاورمیانه (مطالعه ی موردی کشور یمن)
مصطفی علی اکبریان هاوشکی
167-178
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (717 KB)
تاثیر تقویت حافظه فعال در بهبود مهارت های دیداری ـ شنیداری کودکان مبتلا به اختلال یادگیری
آتوسا غنی زاده
179-194
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (853 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

License