پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار1397 - شماره چهارم
کنکاشی در مبانی فقهی مهریه
طیبه کامل مقدم
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (495 KB)
بررسی رابطه بین خلاقیت و اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
یحیی اسعدی، علی حسن پور، محسن ایزان، رسول ساعدی
12-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (617 KB)
بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندی روان شناختی کارکنان در شرکت پتروشیمی مروارید
مسلم باقری ، پیام شجاعی ، سارا حسن زادگان
23-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (872 KB)
بیمه آثار فکری
آرین یحیی پور ، مهدی طالقان غفاری
39-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (464 KB)
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی دبیران
احمد پوررستمی، احمد سیاسرنژاد
49-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (806 KB)
نقش برنامه های رسانه ای (ماهواره، اینترنت، موبایل ، شبکه های اجتماعی و ....) در فروپاشی خانواده های ایرانی
جمیله بختیاری
62-70
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (487 KB)
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه براساس تکنیک ویلیام رومی
زهرا محمّدی، صبا دهرویه، زهرا سمیعی ، رضا شیرازی
71-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (621 KB)
معمای هویت : سیاست خارجی هژمونیک گرایانه امریکا در قبال جهان اسلام
عبدالرضا بای، مطهره سرخابی عبدالملکی
79-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (578 KB)
مطالعه تطبیقی دیدگاه ابطال گرایی با مدیریت اقتضایی(سیستمی)
عباسعلی رستگار، سید نوید رسولی
89-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (623 KB)
تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدگرایی کاربران مطالعه موردی: دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت فرهنگی 92-94 واحد علوم و تحقیقات تهران
الهه فرشباف حقرو ، سید اسدالله اطهری
101-115
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (786 KB)
گزینش استراتژی مدیریت دانش در سازمان های نظامی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه(ANP)
حسین فتح آبادی، مرجان رستم زاد، حسن چهارمحالی
116-123
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (781 KB)
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد
آذین دولتی ، فاطمه رائیجی یانسری، فاطمه باستانی، رضا شیرازی
133-143
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (852 KB)
رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران مدارس
جواد کاظم پور، اکرم کرمعلی
144-155
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (679 KB)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان مطالعه موردی شهر نقاب
رحمت الله محمدخواه ، اعظم فرهودفر
156-166
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (558 KB)
بررسی عوامل جغرافیایی و اجتماعی-فرهنگی تشدید کننده ی بنیاد گرایی در منطقه خاورمیانه (مطالعه ی موردی کشور یمن)
مصطفی علی اکبریان هاوشکی
167-178
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (717 KB)
تاثیر تقویت حافظه فعال در بهبود مهارت های دیداری ـ شنیداری کودکان مبتلا به اختلال یادگیری
آتوسا غنی زاده
179-194
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (853 KB)
فضای سبز و نقش آن در ارتقای کیفیت محیط شهری
سعید ملکی، فائقه سرحانی، سحر رفیعی راکی
195-209
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (871 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License