پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1397 - شماره اول
بررسی مقایسه ای بین باورهای معرفت شناختی و خودکارامدی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید پورجماد
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (825 KB)
تحلیل محتوای کمی و توصیفی تصاویر کتاب ریاضی پایه ی هفتم
رضا شیرازی ، زهرا مختاری، فاطمه جوان، مهناز پیرگزی
11-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (885 KB)
واکاوی دیپلماسی و نقش آن در ساختار قدرت ملی ایران
فریبرز احمدی دهکاء، حمیرا اعتمادی
23-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (526 KB)
مروری بر ابعاد تاثیر مدرنیته برکاهش جمعیت در ایران
شیوا سیه بازی ، شهناز کهن
34-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (613 KB)
آسیب های اجتماعی در آیات قرآن
علی آبانگاه
41-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (719 KB)
بررسی تاثیر پوشاک‏های خارجی دسته دوم بر فرهنگ مصرف مشتریان شهر ایلام
سمیرا نصیری ، پری شجاعیان
55-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1243 KB)
بررسی جایگاه سیاسی- اجتماعی زنان کرمانی در دوره قاجار
لیلا تاتار
66-77
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (460 KB)
تأثیر فرآیندهای تصمیم گیری دولت محلی بر کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر کوهسار)
فریبرز احمدی دهکاء ، سعید حشمی پور
78-86
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1074 KB)
بررسی فقهی و حقوقی صحت بیع خیاری
سیدحسین آل طاها، عارف بشیری
87-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (589 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License