مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1397 - جلد اول
بررسی مقایسه ای بین باورهای معرفت شناختی و خودکارامدی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید پورجماد
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (825 KB)
تحلیل محتوای کمی و توصیفی تصاویر کتاب ریاضی پایه ی هفتم
رضا شیرازی ، زهرا مختاری، فاطمه جوان، مهناز پیرگزی
11-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (885 KB)
واکاوی دیپلماسی و نقش آن در ساختار قدرت ملی ایران
فریبرز احمدی دهکاء، حمیرا اعتمادی
23-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (526 KB)
مروری بر ابعاد تاثیر مدرنیته برکاهش جمعیت در ایران
شیوا سیه بازی ، شهناز کهن
34-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (613 KB)
آسیب های اجتماعی در آیات قرآن
علی آبانگاه
41-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (719 KB)
بررسی تاثیر پوشاک‏های خارجی دسته دوم بر فرهنگ مصرف مشتریان شهر ایلام
سمیرا نصیری ، پری شجاعیان
55-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1243 KB)
بررسی جایگاه سیاسی- اجتماعی زنان کرمانی در دوره قاجار
لیلا تاتار
66-77
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (460 KB)
تأثیر فرآیندهای تصمیم گیری دولت محلی بر کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر کوهسار)
فریبرز احمدی دهکاء ، سعید حشمی پور
78-86
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1074 KB)
بررسی فقهی و حقوقی صحت بیع خیاری
سیدحسین آل طاها، عارف بشیری
87-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (589 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

License