پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار1397 - شماره سوم
خسارت تاخيرتأديه در فقه اماميه
ایران سلیمانی ، سهند مهدوی زرگر
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (611 KB)
تاثیرآموزش زنان درمديريت محیط زیست و تغییر الگوى مصرف
مينا اصلاني ، شیرین اصلانی
12-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (587 KB)
مسئولیت مدنی فرهنگیان ازنظرفقهی وحقوقی
محمد غلامعلی زاده، فاطمه حسین آبادی
20-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (553 KB)
بررسی تاثیر ازدواج با بستگان نزدیک بر روی دوام خانواده
فاطمه عیسی زاده ، لیلا رازخواه
27-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (652 KB)
بررسی رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی با قدرت ارتباطات بین فردی در دانشجویان دختر پرستاری
آرزو سلیمانی ، آرش شهبازیان خونیق ، سعیده ستارنژاد، اسماعیل شیری
42-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (592 KB)
رصد نگرش¬های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی دانشگاه پیام نور استان گلستان
نوروز شفیع تبار سماکوش
49-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (581 KB)
تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد معلمین مقطع متوسطه ناحيه ۱ اردبيل با نقش میانجی تسهیم دانش سازمانی
توران سلیمانی ، عظیمه متکلم
60-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (543 KB)
بررسي رابطه بین خلاقیت هیجانی،مهارت های اجتماعی و انگیزش پیشرفت با تمایل به کارآفرینی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد تبریز
روزنا اصغزنژاد، مهدی صدقی
67-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (505 KB)
حاشیه نشینی یک چالش اجتماعی مطالعه موردی : شهرستان بوکان
لقمان توتونچی، جعفر زمانی
77-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (622 KB)
ارزیابی کیفیت رشته علوم تربیتی از دیدگاه دانشجویان پیام نور اردبیل بر اساس مدل کانو
جواد امجدی، جمال معمرحور، عادل علی پور، حسین برزین
90-101
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (766 KB)
تاثیر هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی سرمایه رابطه‌ای بر اساس معادلات ساختاري (مطالعه موردی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان)
مهدی کاظمی، محمد رحیمی، حمید مهدوی راد
102-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (552 KB)
واكاوي گوی و چوگان در اشعار محتشم کاشانی
معصومه شیرزاد مرکاوی، کیومرث مولادوست
112-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (622 KB)
دیدگاه و تجربیات دانشجویان ایرانی از قومیت های مختلف در ارتباط با چشم زخم و پیشگیری از آن
سمیرا سعیدی ، اکرم ثناگو ، جواد لکزایی ، لیلا جویباری
120-128
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (573 KB)
روان درمانی مبتنی بر شادی بر کاهش استرس ادراک شده نوجوانان بدسرپرست
نسیمه حسین پور
129-139
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
پهنه بندی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زلزله (مطالعه موردی روستاهای شهرستان بویر احمد)
سعید امان پور، رحیم اکبری
140-152
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1197 KB)
رویکردها و رقابت های ایران و عربستان در قبال حوادث یمن از سال 2011 تا 2017 بر اساس نظریه بازی ها
نفیسه واعظ، مصطفی علی اکبریان هاوشکی
153-163
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (557 KB)
تاثیر ثبات سیاسی بر بازده سهام و نوسانات بازده سهام در ایران
سیدجواد درواری، طاهره خسروآبادی ، محمدرضا اقبالی مقدم
164-176
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (788 KB)
بررسی تاثیر عوامل کالبدی در احساس امنیت و پیشگیری از جرم در بافت های فرسوده شهری: (نمونه موردی بافت فرسوده شهر گچساران)
علی اکبر حیدری، ندا گشتاسبی
177-190
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (803 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License