مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار1397 - جلد سوم
خسارت تاخيرتأديه در فقه اماميه
ایران سلیمانی ، سهند مهدوی زرگر
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (611 KB)
تاثیرآموزش زنان درمديريت محیط زیست و تغییر الگوى مصرف
مينا اصلاني ، شیرین اصلانی
12-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (587 KB)
مسئولیت مدنی فرهنگیان ازنظرفقهی وحقوقی
محمد غلامعلی زاده، فاطمه حسین آبادی
20-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (553 KB)
بررسی تاثیر ازدواج با بستگان نزدیک بر روی دوام خانواده
فاطمه عیسی زاده ، لیلا رازخواه
27-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (652 KB)
بررسی رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی با قدرت ارتباطات بین فردی در دانشجویان دختر پرستاری
آرزو سلیمانی ، آرش شهبازیان خونیق ، سعیده ستارنژاد، اسماعیل شیری
42-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (592 KB)
رصد نگرش¬های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی دانشگاه پیام نور استان گلستان
نوروز شفیع تبار سماکوش
49-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (581 KB)
تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد معلمین مقطع متوسطه ناحيه ۱ اردبيل با نقش میانجی تسهیم دانش سازمانی
توران سلیمانی ، عظیمه متکلم
60-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (543 KB)
بررسي رابطه بین خلاقیت هیجانی،مهارت های اجتماعی و انگیزش پیشرفت با تمایل به کارآفرینی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد تبریز
روزنا اصغزنژاد، مهدی صدقی
67-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (505 KB)
حاشیه نشینی یک چالش اجتماعی مطالعه موردی : شهرستان بوکان
لقمان توتونچی، جعفر زمانی
77-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (622 KB)
ارزیابی کیفیت رشته علوم تربیتی از دیدگاه دانشجویان پیام نور اردبیل بر اساس مدل کانو
جواد امجدی، جمال معمرحور، عادل علی پور، حسین برزین
90-101
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (766 KB)
تاثیر هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی سرمایه رابطه‌ای بر اساس معادلات ساختاري (مطالعه موردی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان)
مهدی کاظمی، محمد رحیمی، حمید مهدوی راد
102-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (552 KB)
واكاوي گوی و چوگان در اشعار محتشم کاشانی
معصومه شیرزاد مرکاوی، کیومرث مولادوست
112-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (622 KB)
دیدگاه و تجربیات دانشجویان ایرانی از قومیت های مختلف در ارتباط با چشم زخم و پیشگیری از آن
سمیرا سعیدی ، اکرم ثناگو ، جواد لکزایی ، لیلا جویباری
120-128
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (573 KB)
روان درمانی مبتنی بر شادی بر کاهش استرس ادراک شده نوجوانان بدسرپرست
نسیمه حسین پور
129-139
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
پهنه بندی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زلزله (مطالعه موردی روستاهای شهرستان بویر احمد)
سعید امان پور، رحیم اکبری
140-152
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1197 KB)
رویکردها و رقابت های ایران و عربستان در قبال حوادث یمن از سال 2011 تا 2017 بر اساس نظریه بازی ها
نفیسه واعظ، مصطفی علی اکبریان هاوشکی
153-163
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (557 KB)
تاثیر ثبات سیاسی بر بازده سهام و نوسانات بازده سهام در ایران
سیدجواد درواری، طاهره خسروآبادی ، محمدرضا اقبالی مقدم
164-176
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (788 KB)
بررسی تاثیر عوامل کالبدی در احساس امنیت و پیشگیری از جرم در بافت های فرسوده شهری: (نمونه موردی بافت فرسوده شهر گچساران)
علی اکبر حیدری، ندا گشتاسبی
177-190
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (803 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

License