مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار1397 - جلد دوم
انگیزه‌ی تحصیلی دانش آموزان و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن
معصومه باقری، عزیز حزباوی، حیدر عباسی، سارا رشیدی، ایوب رستمی
1-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (869 KB)
نقش عربستان در ظهور داعش
ناصر زاهدی، عبدالامیر جرفی، جمشید خلقی، ابراهیم اخلاص جو
17-32
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (754 KB)
نگاهی حقوقی به مسئله مهریه
طیبه کامل مقدم
33-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (635 KB)
بررسی وضعیت پاسخگویی سازمان های ارائه دهنده خدمات توانبخشی از دیدگاه دریافت کنندگان خدمات شهر تهران سال 1396
فرشاد فتحی ، محمدسعید خانجانی ، سمانه حسین زاده ، کیانوش عبدی
45-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1028 KB)
تبیین مسائل نهادینه شدن حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اسکندر جعفری نوروزانی
62-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (602 KB)
تأثیر اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیماری هلندی در سیاست های اقتصادی دولت در ایران
ناصر زاهدی
73-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (728 KB)
بررسی جامعه پذیری از طریق رسانه های نوین در عصر جهانی شدن
شهره جلال پور ، کیانوش پای فرد ، محمد فلاح
85-99
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (697 KB)
شناسایی میزان ادراک از حقوق شهروندی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
امیر عباس بابکیان پور، سید نادر عقیلیان
100-109
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (670 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

License