پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397 - شماره اول
بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی پرسنل شرکت ساختمانی اصفهان
صادق احمدی ده کهنه
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (753 KB)
مروری بر ابعاد رشدشناختی درکودکان ناشنوا درمقایسه با کودکان عادی
ملیحه صفار، کاظم نظام دوست ، سمانه اکبری مقدم
11-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (803 KB)
خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
مهدی طالقان غفاری، احسان نعمتی
24-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (438 KB)
رابطه باورهای فراشناخت با کمال گرایی مثبت و منفی دانش آموزان تیزهوش دوره دبیرستان
مهدي شيروي ، حسن حيدري
35-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (682 KB)
رابطه ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ با خودشیفتگی مرضی در دانشجویان دانشگاه های تهران
محمد سیه بازی ، مهدی سلیمانی ، محمد ملکی پویا
45-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
نقش وزارت آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم جنسی در دختران دبیرستان شهرستان ساری
رخساره یزدانی پور
52-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (704 KB)
بررسی تأثیر درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر افزایش سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی مراجعین زن به خانه های سلامت شهر تبریز
روزنا اصغرنژاد، مهدی صدقی
64-75
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (819 KB)
بررسی اولویت های یادگیری به صورت گروهی در دانش آموزان با تأکید بر محیط طبیعی و سلامت روان
مریم منصوری
76-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1019 KB)
نقدی بر چالش های مدیریتی در جوامع روستایی ایران با تکیه بر راهبردهای نظارتی و عملیاتی
حسین زینتی فخرآباد، نسیبه حسینی
91-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (553 KB)
مقایسه شادکامی و رضایت از زندگی در زنان یائسه ورزشکار و غیر ورزشکار
سپیده عبدلی کوتیانی
98-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (530 KB)
جایگاه حق بر آموزش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ‏و اسناد حقوق بین المللی اسلامی
عادل علی پور، جمال معمر حور
108-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (749 KB)
ارزیابی جایگاه نظریات بهره وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در دین اسلام
سهیل سلیمی نسب ، رویا متذکری
120-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (549 KB)
بررسی آراء تربیتی ژان پیاژه درخصوص رشد شناختی
اسلام غفاری ، یدالله آقازاده ، خداویردی عباس زاده
128-175
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (992 KB)
بررسی فقهی حکم وجوب نماز قضای والدین
ایران سلیمانی ، سهند مهدوی زرگر
176-186
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
ژئوپولیتک آب کشورهای جنوب غرب آسیا با تاکید بر ایران
لقمان توتونچی، جعفر زمانی
187-193
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (477 KB)
سنجش میزان رضایت از محیط مسکونی در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: منطقه سلمان آباد شهر اردبیل)
یوسف درویشی، فائقه سرحانی، رقیه فلاح برندق
194-207
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (723 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License