پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396 - شماره اول
مشاغل مردانه برای زنان فرصت یا تهدید
شهره شهسواری فرد
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (636 KB)
تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان
زینب احمدیان ، بهمن خسروی پور ، غلامرضا مه لقا
8-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (587 KB)
الگوی تربیتی مبتنی بر سیره امام سجاد (ع)
حسین علی اکبرخانی ، وحید کرمیان
19-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (643 KB)
برنامه ریزی استراتژیک گامی اساسی در مدیریت نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
بهمن خسروی پور ، مرضیه موسوی
34-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (922 KB)
بررسی روابط متقابل شهر و روستا مطالعه موردی: (روستاهای دهستان موران و شهر اهواز)
سعید امانپور ، بدرالدین نواسری
49-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (764 KB)
اقدام پژوهی در آموزش و پرورش
رضا بابالویان ، میثم احمدی ، سعید محمدی
62-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (689 KB)
اثر‌بخشی درمان پردازش‌‌‌‌‌‌شناختی بر کاهش بهزیستی روان‌‌‌‌‌‌شناختی مراجعه‌کننده به کلینیک‌‌های شهر کنگاور
اعظم دادفر ، محمداسماعیل ابراهیمی
72-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (655 KB)
«تأثیر مضامین اشعار متنبی بر نفثه المصدور زیدری نسوی»
حسین صدقی ، ویدا سلیمی ، خوشقدم یونسی
82-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (567 KB)
تحلیل جايگاه حقوقي غيرمسلمانان در فقه اسلامی
نجمه رضایی، علی اردشیر زواردهی ، ابراهیم یاقوتی
94-102
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (544 KB)
روابط بینامتنی هفت پیکر نظامی و قلعه سقریم نیما
حسین صدقی ، خوشقدم یونسی ، ویدا سلیمی
103-113
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (572 KB)
بررسی پیامدها و نتایج اصلاحات ارضی «با تاکید بر ایران»
سعید ملکی، محمد علی فیروزی ، بدرالدین نواسری ، مهدی سماعی باغبادرانی
114-134
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (798 KB)
نقش کارآفرینی و مشارکت زنان در توسعه پایدار روستایی
بهمن خسروی پور، مرجان ادهم ملکی
135-142
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (746 KB)
رابطه فرسودگي شغلي با عوامل جمعيت شناختي، شغلي، سازماني و شرايط محيط كار
امیدعلی باپیری ، عارف پیرانی
143-153
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (727 KB)
تعیین سهم سبک های رانندگی، تاب آوری و صفات شخصیتی در تبیین ادراک خطر رانندگی در بین دانشجویان
سیده الهام اروانه ، مژگان سپاه منصور
154-162
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (747 KB)
بررسی و تبیین نقش هیجانات پیشرفت در اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس تیزهوشان
سمیه شاهانی، پریناز بنیسی
163-169
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (787 KB)
نقش لابی صهیونیسم در رفتار سیاست خارجی امریکا
مطهره سرخابی عبدالملکی
170-183
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (732 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License