مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396
مشاغل مردانه برای زنان فرصت یا تهدید
شهره شهسواری فرد
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (636 KB)
تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان
زینب احمدیان ، بهمن خسروی پور ، غلامرضا مه لقا
8-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (587 KB)
الگوی تربیتی مبتنی بر سیره امام سجاد (ع)
حسین علی اکبرخانی ، وحید کرمیان
19-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (643 KB)
برنامه ریزی استراتژیک گامی اساسی در مدیریت نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
بهمن خسروی پور ، مرضیه موسوی
34-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (922 KB)
بررسی روابط متقابل شهر و روستا مطالعه موردی: (روستاهای دهستان موران و شهر اهواز)
سعید امانپور ، بدرالدین نواسری
49-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (764 KB)
اقدام پژوهی در آموزش و پرورش
رضا بابالویان ، میثم احمدی ، سعید محمدی
62-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (689 KB)
اثر‌بخشی درمان پردازش‌‌‌‌‌‌شناختی بر کاهش بهزیستی روان‌‌‌‌‌‌شناختی مراجعه‌کننده به کلینیک‌‌های شهر کنگاور
اعظم دادفر ، محمداسماعیل ابراهیمی
72-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (655 KB)
«تأثیر مضامین اشعار متنبی بر نفثه المصدور زیدری نسوی»
حسین صدقی ، ویدا سلیمی ، خوشقدم یونسی
82-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (567 KB)
تحلیل جايگاه حقوقي غيرمسلمانان در فقه اسلامی
نجمه رضایی، علی اردشیر زواردهی ، ابراهیم یاقوتی
94-102
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (544 KB)
روابط بینامتنی هفت پیکر نظامی و قلعه سقریم نیما
حسین صدقی ، خوشقدم یونسی ، ویدا سلیمی
103-113
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (572 KB)
بررسی پیامدها و نتایج اصلاحات ارضی «با تاکید بر ایران»
سعید ملکی، محمد علی فیروزی ، بدرالدین نواسری ، مهدی سماعی باغبادرانی
94-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (798 KB)
نقش کارآفرینی و مشارکت زنان در توسعه پایدار روستایی
بهمن خسروی پور، مرجان ادهم ملکی
115-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (746 KB)
رابطه فرسودگي شغلي با عوامل جمعيت شناختي، شغلي، سازماني و شرايط محيط كار
امیدعلی باپیری ، عارف پیرانی
123-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (727 KB)
تعیین سهم سبک های رانندگی، تاب آوری و صفات شخصیتی در تبیین ادراک خطر رانندگی در بین دانشجویان
سیده الهام اروانه ، مژگان سپاه منصور
134-142
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (747 KB)
بررسی و تبیین نقش هیجانات پیشرفت در اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس تیزهوشان
سمیه شاهانی، پریناز بنیسی
143-149
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (787 KB)
عوامل پیش برنده و بازدارنده در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی
بهمن خسروی پور، الهام چنانی
150-156
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (678 KB)
استفاده ازفیلم آموزشی در آموزش مبحث رازداری دراخلاق پزشکی: یک مطالعه مقدماتی
صديقه ابراهيمي ، آزاده یزدی زاده
157-163
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (620 KB)
ارزیابی توان رقابتی صنعت کاشی و سرامیک در ایران (رویکرد توان رقابتی صادراتی)
احسان قربانی ، محمدرضا میرزایی نژاد ، ابراهیم علی رازینی
164-173
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1025 KB)
روایی و پایایی پرسشنامه در تحقيق‌هاي پيمايشي
اميدعلي مسعودي
174-181
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (558 KB)
یائسگی به مثابه یک بیماری: تحلیلی بر پزشکی شدن یائسگی
فائزه غفوری ، ابوعلی ودادهیر
182-188
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (517 KB)
تعیین نقش سبک رهبری در پیش بینی کار آفرینی در معلمین ابتدایی آموزش و پرورش منطقه پنج
علی طایفه ، حمیده رشادت جو ، فدرا مسائلی
189-197
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (731 KB)
بررسی تطبیقی اندیشه افلاطون و ابن طفیل درباب متافیزیک
مسلم ایرانشاهی ، محمدهاشم رضایی
198-208
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (739 KB)
تحلیل محتوای کتاب‌های دوره ابتدائی از لحاظ آموزش ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و دینی
محمود بحرانی
209-231
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1391 KB)
تبیین حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اسکندر جعفری نوروزانی
232-242
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (758 KB)
بررسی ابعاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران
حسن عبداله زاده ، عبدالامیر جرفی
243-256
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (748 KB)
زيبائى و رسائى تشبيه در شعر فارسى (نقد وبررسى نمونه اى)
محمد سیلاوی
257-267
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (497 KB)
بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد
رویا افراسیابی، مریم قلی پور
268-280
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (811 KB)
مقایسه ی رابطه ی ریشه های والدینی طرحواره‌های ناسازگار یانگ با خودشیفتگی مرضی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های تهران
فائزه سیه بازی، مهدی سلیمانی، محمد ملکی پویا
281-287
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (672 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

License