مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396
مشاغل مردانه برای زنان فرصت یا تهدید
شهره شهسواری فرد
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (636 KB)
تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان
زینب احمدیان ، بهمن خسروی پور ، غلامرضا مه لقا
8-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (587 KB)
الگوی تربیتی مبتنی بر سیره امام سجاد (ع)
حسین علی اکبرخانی ، وحید کرمیان
19-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (643 KB)
برنامه ریزی استراتژیک گامی اساسی در مدیریت نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
بهمن خسروی پور ، مرضیه موسوی
34-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (922 KB)
بررسی روابط متقابل شهر و روستا مطالعه موردی: (روستاهای دهستان موران و شهر اهواز)
سعید امانپور ، بدرالدین نواسری
49-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (764 KB)
اقدام پژوهی در آموزش و پرورش
رضا بابالویان ، میثم احمدی ، سعید محمدی
62-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (689 KB)
اثر‌بخشی درمان پردازش‌‌‌‌‌‌شناختی بر کاهش بهزیستی روان‌‌‌‌‌‌شناختی مراجعه‌کننده به کلینیک‌‌های شهر کنگاور
اعظم دادفر ، محمداسماعیل ابراهیمی
72-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (655 KB)
«تأثیر مضامین اشعار متنبی بر نفثه المصدور زیدری نسوی»
حسین صدقی ، ویدا سلیمی ، خوشقدم یونسی
82-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (567 KB)
تحلیل جايگاه حقوقي غيرمسلمانان در فقه اسلامی
نجمه رضایی، علی اردشیر زواردهی ، ابراهیم یاقوتی
94-102
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (544 KB)
روابط بینامتنی هفت پیکر نظامی و قلعه سقریم نیما
حسین صدقی ، خوشقدم یونسی ، ویدا سلیمی
103-113
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (572 KB)
بررسی پیامدها و نتایج اصلاحات ارضی «با تاکید بر ایران»
سعید ملکی، محمد علی فیروزی ، بدرالدین نواسری ، مهدی سماعی باغبادرانی
94-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (798 KB)
نقش کارآفرینی و مشارکت زنان در توسعه پایدار روستایی
بهمن خسروی پور، مرجان ادهم ملکی
115-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (746 KB)
رابطه فرسودگي شغلي با عوامل جمعيت شناختي، شغلي، سازماني و شرايط محيط كار
امیدعلی باپیری ، عارف پیرانی
123-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (727 KB)
تعیین سهم سبک های رانندگی، تاب آوری و صفات شخصیتی در تبیین ادراک خطر رانندگی در بین دانشجویان
سیده الهام اروانه ، مژگان سپاه منصور
134-142
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (747 KB)
بررسی و تبیین نقش هیجانات پیشرفت در اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس تیزهوشان
سمیه شاهانی، پریناز بنیسی
143-149
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (787 KB)
عوامل پیش برنده و بازدارنده در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی
بهمن خسروی پور، الهام چنانی
150-156
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (678 KB)
استفاده ازفیلم آموزشی در آموزش مبحث رازداری دراخلاق پزشکی: یک مطالعه مقدماتی
صديقه ابراهيمي ، آزاده یزدی زاده
157-163
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (620 KB)
ارزیابی توان رقابتی صنعت کاشی و سرامیک در ایران (رویکرد توان رقابتی صادراتی)
احسان قربانی ، محمدرضا میرزایی نژاد ، ابراهیم علی رازینی
164-173
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1025 KB)
روایی و پایایی پرسشنامه در تحقيق‌هاي پيمايشي
اميدعلي مسعودي
174-181
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (558 KB)
یائسگی به مثابه یک بیماری: تحلیلی بر پزشکی شدن یائسگی
فائزه غفوری ، ابوعلی ودادهیر
182-188
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (517 KB)
تعیین نقش سبک رهبری در پیش بینی کار آفرینی در معلمین ابتدایی آموزش و پرورش منطقه پنج
علی طایفه ، حمیده رشادت جو ، فدرا مسائلی
189-197
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (731 KB)
بررسی تطبیقی اندیشه افلاطون و ابن طفیل درباب متافیزیک
مسلم ایرانشاهی ، محمدهاشم رضایی
198-208
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (739 KB)
تحلیل محتوای کتاب‌های دوره ابتدائی از لحاظ آموزش ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و دینی
محمود بحرانی
209-231
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1391 KB)
تبیین حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اسکندر جعفری نوروزانی
232-242
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (758 KB)
بررسی ابعاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران
حسن عبداله زاده ، عبدالامیر جرفی
243-256
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (748 KB)
زيبائى و رسائى تشبيه در شعر فارسى (نقد وبررسى نمونه اى)
محمد سیلاوی
257-267
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (497 KB)
بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد
رویا افراسیابی، مریم قلی پور
268-280
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (811 KB)
مقایسه¬ی رابطه¬ی ریشه¬های والدینی طرحواره‌های ناسازگار یانگ با خودشیفتگی مرضی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه¬های تهران
فائزه سیه بازی، مهدی سلیمانی، محمد ملکی پویا
281-287
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (672 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی