مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396
بررسی دیدگاه و تمایل دانشجویان درباره انواع روش های ارزشیابی آموزشی
معصومه فروزانی ، بهنام همتی
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (713 KB)
بررسی نقش موثر تربیت و آموزش مادران در پرورش خلاقیت کودکان
زین العابدین رحمانی ، ژاله تلارمی ، مرضیه اکبر نژاد مشهدی
11-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (720 KB)
واکاوی شاخص های تاثیر گذار بر روابط سیاسی ایران و عربستان
عاطفه عباس زاده ، محمد اگاه
21-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (667 KB)
بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد زنجیره تأمین با نقش میانجی انعطاف‌پذیری استراتژیک و فناوری اطلاعات یکپارچه در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان- گرگان
نیلوفر حیدری ، علی فرهادی محلی
34-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (713 KB)
رابطه بين سيستم هاي حسابداري مدیریت، مدیریت ریسک و عملکرد سازمانی در مراکز آموزشی، درمانی رشت
فردین مهرابيان ، اعظم پورعبدي
46-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (960 KB)
تبيين نقش واسطه اي سبک هاي حل تعارض در رابطه بين سبک هاي دلبستگی و رضایت زناشویی
زینب اکرمی ، محمدعلی احمدوند
60-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (645 KB)
توسعه سیاسی در دولت های نفتی و غیرنفتی؛ مطالعه موردی ایران و مالزی
محمدتقی روستایی
70-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (550 KB)
تبيين مفهوم عدالت و برابري اجتماعی در جامعه هندوستان
زهرا احمدي
82-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (679 KB)
رابطه تاب‌آوری و سازگاری اجتماعی با افسردگی معلمان ابتدائی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی شهرستان اهواز
سوسن آقاجانبگلو، سید یونس محمدی یوسف نژاد، علی عبدالهی آرپناهی ، فاطمه عیسی زاده
91-99
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (746 KB)
پایداری یا نابودی داعش در سال 2017
محمد سجاد شیرودی
100-105
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (527 KB)
رشد كشاورزي و كنترل محيط زيست
محمد تقی شیخی
106-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (499 KB)
اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان خوابگاه
فاطمه عابدینی، ربابه نوری ، سید علی حسینی
113-120
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (635 KB)
اهمیت سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریتی
محسن کوشکی شمسی ، وحید براهویی ، امیر راحت دهمرده ، مجتبی دهدار
121-129
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
کارآفرینی زنان؛ کلیدی جهت نیل به توسعه پایدار روستایی
بهمن خسروی پور ، سمیرا جابری
130-137
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (559 KB)
بررسی تاثیر ازدواج با بستگان نزدیک بر سازگاری زناشویی
محمود کمالی زارچ ، فاطمه عیسی زاده
138-152
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (706 KB)
شناسایی عوامل مؤثر برتفکر استراتژیک مدیران در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها از دیدگاه خبرگان
الهام هاشم پور ، بهنام طالبی
152-158
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (471 KB)
بررسی جایگاه مولفه های همدلی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران
آزاد محمدی ، جواد جهان
159-167
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (621 KB)
رابطه ی والد – فرزندی با اضطراب و خشم در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گمیشان
نازمحمدکر
168-181
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1136 KB)
حاشیه نشینی ، جرم و ناامنی
قاسم مرادی ، محسن علی نژادی
182-190
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (577 KB)
تأثیر یادگیری مبتنی بر بازی(GBL) بر سازگاری اجتماعی، یادگیری و نگرش نسبت به درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی
هادی محمدپور ، مریم طالب دوست ، محمد عظیم طلایی
191-202
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (871 KB)
مقايسه شخصیت زنان متاهل شهر و روستا
محمد فغان‌پور گنجی، فاطمه فتحی کناری ، حسینعلی قرباني امير
203-208
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (583 KB)
رابطه ی بین سبک های مقابله با استرس با وضعیت تاهل دانشجویان پیام نور بابل
محمد فغان‌پور گنجی ، فاطمه فتحی کناری ، نسا شیردل
209-214
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (569 KB)
شخصیّت پردازی در رمان " ثلاثیه" نجیب محفوظ
حميد ولي زاده ، سولماز پرشور
215-227
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (749 KB)
مبانی حقوق اجتماعی و سیاسی زن از منظر قرآن و حدیث
علیرضا حیدری نسب ، محبوبه خزاعی
228-238
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (654 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی