مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396- جلد چهارم
تأثیر کیفیت، ارزش درک شده و انتظارات بر رضایتمندی اهدا کنندگان خون سازمان انتقال خون رشت
فردین مهرابیان ، محمدتقی طلاکوب
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (803 KB)
تاثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای OECD
حسن صادقي ، حمداله عقلمند ، هوشمند مهدوی
8-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1071 KB)
نظریه هرمنوتیک در اندیشه های محمد مجتهد شبستری
حمید پورعیسی چافجیری ، سید محمد حسین متولی امامی
23-39
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (687 KB)
بررسی میزان رضایت مندی روستائیان پس از اجرای کاربری های طرح هادی ( مطالعه موردی روستای موران)
سعید ملکی، بدرالدین نواسری
40-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1215 KB)
گذری بر عوامل سقوط شخصیت زن در اسلام
علی نجفی نژاد ، نجمه خجسته
56-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (511 KB)
تجارب بانوان سرپرست خانوار شاغل در آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد از تأمين نيازهاي خود بعد از فوت همسر: مطالعه كيفي مبتني بر پديدارشناسي
الهه محنتي نجف آبادي ، معصومه ولايتي ، احمد رباني
67-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (580 KB)
شناسایی عوامل مؤثر بر میزان بهره وری انرژی و نیروی کار در بخش صنعت کشور
مهسا قاسمی فرید، محمدصادق علی پور، کامبیز هژبر کیانی
77-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (937 KB)
بررسی متن و تحلیل نگاره "گدایی بر در مسجد"
فهیمه سراوانی
86-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (629 KB)
صلاح و فساد، امری فردی است یا اجتماعی و ساختاری؟
مهدی ایرانمنش
94-104
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
بی‌فرزندی و فرزندخواندگی: تحلیلی جامعه‌شناختي
محمد تقی شیخی
105-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (473 KB)
كاربرد فن‌آوري اطلاعات در آموزش و پرورش
سمیه سلمانی کله
112-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (401 KB)
سنجش ميزان رضايت‌مندي ساکنين مناطق روستايي از وضعيت کيفيت زندگي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و کالبدي (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان سبزوار)
محمد جواد صفایی، علی شکاری بادی ، هادی نیازی
118-135
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (923 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی