مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396- جلد سوم
تحلیل محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از منظرمیزان توجه به یادگیری مبتنی بر راهبردهای شناختی
جواد جهان، صابر کرمی، علی الهی، عالیه نجفی سرشت
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (541 KB)
تحليل محتوای کتب درسی پایه چهارم دوره ابتدایی براساس میزان توجه به مؤلفه های احترام
محمد احمدی، جواد جهان
11-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (616 KB)
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به تربیت سیاسی
مسعود ویسی، جواد جهان
21-30
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (667 KB)
تحلیل محتوای کتب پایه پنجم دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مولفه های آموزش سلامت
محمدرضا زریری ، جواد جهان
31-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (688 KB)
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم تا ششم ابتدایی (دوره دوم ابتدایی)
جواد جهان، پیمان محمدی
39-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (658 KB)
تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی دوره ی ابتدایی از منظرمیزان توجه به تربیت اخلاقی
جواد جهان، حسام کریم زاده، آرش دائی چین
49-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (643 KB)
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم ابتدایی براساس میزان توجه به هنجار های اجتماعی
مهدی بادسار ، جواد جهان
62-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (814 KB)
تحلیل محتوای کتب پایه پنجم دوره ابتدایی از لحاظ میزان توجه به مولفه های امنیت اجتماعی
بنا کریمی ، جواد جهان
70-77
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (562 KB)
بررسی کتب علوم تجربی پایه پنجم وششم دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مولفه های خودباوری در کودکان
بهروز نودشه ، جواد جهان
78-87
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (839 KB)
تحلیل محتوای کتب پایه ششم دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به تربیت مبتنی برقرآن واحادیث
جواد جهان ، فارس ایرانی نهاد
88-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (541 KB)
تحلیل محتوای کتاب های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی از نظر میزان برخورداری از مولفه های سلامت
جواد جهان، فخرالدین رسولی فرد
96-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (808 KB)
تحلیل محتوای کتب پایه ششم دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به حقوق شهروندی
هادی بیگ محمدی افشار، جواد جهان
109-116
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (515 KB)
بررسی ارتباط محتوایی کتاب فارسی (خوانداری) پایه دوم دوره ابتدایی
میدیا حاجی، بینا حاجی، محمدمحمدی
117-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (806 KB)
تشخیص افسردگی، علائم و راهکارهای درمان
محمد محمدی، میدیا حاجی ، اشکان گلستانی
128-135
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (719 KB)
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه اول دوره ابتدایی بر اساس اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی
گلاویژ یوسفی اقدم ، سامان قادری
136-147
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1150 KB)
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نوع و میزان جرم در مناطق جرم خیز شهر ایلام
ایوب یارخواهی ، یوسف حقی
148-166
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (870 KB)
تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی
ستار صادقی ده چشمه، حسین بید گلی، ماشاالله حسینی، محمد شمسی
167-173
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (680 KB)
نقش احزاب در توسعه‏ی سياسي نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مفهوم مشارکت سیاسی (92-1376)
زهرا جهانگير ، محمد کاظم کاوه ‏پیشقدم
174-186
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (703 KB)
بررسی اثر حقوق مالکیت فکری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب
هوشمند مهدوی ، الهام فضلعلی
187-198
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1013 KB)
بررسی مطالب معوق بانک سپه قم
نسیم رحیمی منش ، امید علی عادلی
199-208
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (960 KB)
استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد با استفاده از مدل تعالی سازمانی، کارت امتیازی متوازن و دلفی فازی (مطالعه موردی شرکت داده‌پردازی فن آوا)
کیوان برنا ، هادی اسماعیلی راویز
209-222
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1032 KB)
جایگاه ترویج کشاورزی در تقویت رفتار زیبایی‌شناسی محیط زیست طبیعی روستاییان
صحرا محمدی‌ مهر، مسعود بیژنی، عنایت عباسی
223-229
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (525 KB)
شناخت دانشجويان دانشگاه شهرکرد نسبت به اهمیت حفظ و حراست از منابع طبيعي و محیط زیست
سامره درخشان ، بیت الله محمودی
230-238
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (816 KB)
بررسی اهمیت منظرهای جدید رضایت شغلی کارکنان و مسئولیت¬های اجتماعی در کارت امتیازی متوازن شش منظر (مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت تبریز)
مهدی اصغری ، رضا خدایی محمودی
257-269
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (607 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی