مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396- جلد اول
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم دوره ابتدایی از منظر میزان برخورداری از مؤلفه پرورش خلاقیت
جواد جهان، آرمین وکیلیان
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به حقوق فردی و اجتماعی
حیدر عزیز زاده، جواد جهان
11-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (667 KB)
تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به مولفه های مشارکت سیاسی
ذبیح الله فعله گری، سبحان حقیقی، جواد جهان
28-39
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (641 KB)
تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به اصلاح الگوی مصرف
سبحان حقیقی، ذبیح الله فعله گری، جواد جهان
40-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (642 KB)
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی از نظر میزان توجه به مولفه های حقوق بشر
جواد جهان، محمد عرفان فلکنازی، حسام کریم زاده، محمد رضاحسینی
54-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
تحلیل ﻣﺤﺘﻮاي کتب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم تجربی ابتدایی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﯿﻠﻔﻮرد
جواد جهان، علی الهی، کیانوش اکبرآبادی، صابر کرمی
65-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (785 KB)
تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به هوش های چندگانه گاردنر
جواد جهان، علیرضا مرادی،شیرزاد قاسمی
74-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (785 KB)
تحلیل محتوای کتب پایه دوم ابتدایی از نظر میزان توجه به مولفه ی آسیب های اجتماعی
محسن عمرانی، جواد جهان
90-99
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (648 KB)
تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به تربیت فرهنگی
محمد حسینی ‌هاشم ‌آبادی، علیرضا آجیلیان
100-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (870 KB)
تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس میزان توجه به مولفه های تربیت شهروندی
جواد جهان، پوریا قاسمی چمه، حسین مرادی
113-121
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (621 KB)
تحلیل محتوای کتاب ها ی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی براساس مولفه های محیط زیست
جواد جهان ، حسین مرادی، پوریا قاسمی چمه
122-132
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (735 KB)
تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به ارزش های انقلاب
جواد جهان، دلشاد لقمانی
133-143
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (640 KB)
بررسی فرایند آموزش کودکان استثنایی
فاطمه کوسه غراوی،کبری کلاتی ،آتنا کاردل
144-149
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (419 KB)
مقایسه سطح عملکرد دیداری ـ حرکتی کودکان دارای اختلال یادگیری با کودکان سالم
جواد جهان، مهسا کورانی، زهرا خالدی نیا، سمیرا لطفی
150-157
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (694 KB)
تحلیل محتوای درس تربیت بدنی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به تربیت جسمی
جواد جهان، صادق پاکزاد، کیانوش اکبرآبادی، مهسا کورانی
158-171
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (815 KB)
مقایسه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد نابینا و بینا 30-20 سال، در استان مرکزی، شهراراک
راضیه جلیلی ، حمیده کاوه
172-186
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (894 KB)
بررسی مفهوم خودآگاهی در نوجوانان مسایل و چالشهای آن
حمیده کاوه ، راضیه جلیلی
187-198
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (758 KB)
تحلیل کتب هدیه های آسمان ابتدایی از منظر توجه به مولفه های ایثارگری و شهادت طلبی
جواد جهان، سامان قاسمی
199-211
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (696 KB)
تحلیل کتاب های فارسی خوانداری، مطالعات اجتماعی و علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به مقوله ها و مفاهیم محیط زیست
علی قلیلی، جواد جهان
212-220
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (969 KB)
شناسایی، پیشگیری و درمان اضطراب
محمد محمدی، اشکان گلستانی
221-228
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (743 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر مهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

License