مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396- جلد سوم
دال های اساسی گفتمان اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) از دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریه گفتمان لاکلاو و موفه
روح اله تیموری، روح اله ابراهیمی، محمد کاظم کاوه پیشقدم
1-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (620 KB)
تاثیر رقابت ایران و عربستان در بحران سوریه و نقش آن بر معادلات قدرت خاورمیانه
ناصر زاهدی، محمد کاظم کاوه پیشقدم
16-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (479 KB)
واکاوی اندیشه های کیلفورد گیرتز (با تاکید بر ابعاد فرهنگ و دین)
محمد حسین ابتکاری
26-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (849 KB)
پیامدهای توانمندسازی کارکنان بر رشد بهره‌وری سازمان ها
علی زلکی نژاد، بهمن خسروی پور
39-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (599 KB)
رابطه سبک مقابله با استرس با عملکرد شغلی خبرنگاران در زمان انتخابات
نسرین مجتهد زاده
46-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (493 KB)
اثربخشی آموزش گروهی والدین مبتنی بر فرزندپروری مثبت بر کاهش تعارضات والد – نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان شیروان
کبری علیزاده دوین ، علی اکبر سلیمانیان، اعظم خجسته نیام
52-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (831 KB)
اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری بر کاهش استرس فرزندپروری مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه
محمد محمدی پور ، اعظم خجسته نیام، رقیه علیمردانی
64-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (802 KB)
تحلیل کیفی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس مولفه های برنامه درسی معنوی
افشین فتحی، جواد جهان
77-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به هویت اجتماعی
جواد جهان ، ایوب عبدی نژاد
86-102
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به تربیت هنری
جواد جهان ، حسین کیانیان، محمدرضا حسینی
103-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (774 KB)
بررسی مقایسه یادگیری ریاضی دانش آموزان کمیته امداد و عادی با توجه به طبقه بندی شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی بلوم
غلامرضا ثناگوي محرر، هاجر نارويي ، عصمت سعيدي مهر، فاطمه ميري علي آباد
120-128
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (694 KB)
تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
جواد جهان ، رسول سلیمی شاه آبادی
129-138
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (853 KB)
تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به امنیت اجتماعی
رضا حسینی آذر ، جواد جهان
139-152
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (682 KB)
تحلیل کیفی محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به سبک زندگی اسلامی
جواد جهان ، عرفان عزیزی
153-165
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (821 KB)
تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی از نظر میزان توجه به حقوق زنان در جامعه
جواد جهان، کیانوش اکبرآبادی، محمداکبرآبادی، صادق پاکزاد
166-177
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (671 KB)
بررسی ارتباط عمودی و افقی محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم
محمد محمدی، مسعود احمدی، جواد جهان
178-187
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (611 KB)
تحلیل محتوای کتب تفکر و سبک زندگی پایه ی ششم از نظر میزان توجه به مهارت های فناورانه
مهران شیخمرادی، جواد جهان
188-193
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (546 KB)
تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به هویت فردی
جواد جهان، مهران فتحی
194-205
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (751 KB)
بررسی عملی بودن اعتبار و روایی فرم کوتاه پیوستار سلامت روان بر روی افراد بزرگسال در شهر تهران
فائزه جهانگیری ، مرجان جعفری روشن
206-223
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (662 KB)
ارتباط بین دانش دیدگاه جنسی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان دارای همسر
رقیه علیمردانی، سمانه پوراحمدی، زکیه رجایی پور
224-228
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (528 KB)
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر ایلام
محسن زارعی
229-236
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (595 KB)
قابلیت پیش بینی اهمالکاری براساس باورهای فراشناختی، حمایت اجتماعی و باورهای غیر منطقی دانشجویان
فوژان هداوند، دکتر صفیه بهزادی
237-247
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (576 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی