مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396- جلد دوم
ضرورت مشارکت در اندیشه های تربیتی پست مدرنیسم
اکبر غلامی
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (451 KB)
تصویری جدید از سالمند شناسی
محمد تقی شیخی
8-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (528 KB)
کارمند یابی ،جذب ، استخدام
فروغ پاک مهر
20-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (580 KB)
بررسی نقش کیفیت وب سایت و سرمایه اجتماعی در ایجاد وفاداری مشتریان در خرید از فروشگاه های اینترنتی
هومان کشاورزی، حسین بنی اسد دشت آبی، سجاد شمسی گوشکی
36-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (848 KB)
تجزیه و تحلیل چالش های استقرار نظام مدیریت دانش در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن استان تهران)
محمد جواد معتمد، سیده فاطمه هاشمی زاده، شهرام فردوسی
50-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (889 KB)
تحلیل توزیع فضایی تجهیزات شهری در مناطق شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی (نمونه موردی: ایستگاه های آتش نشانی شهر یزد)
زهرا خبازان، مهسا زارعیان ، مجتبی شریف نژاد، مهدی منتظرالحجه
66-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1008 KB)
واکاوی جایگاه زن در رمان های «سووشون» و «جزیره سرگردانی » از منظر ساختارگرایی
سارا اکبری، شهرام رحمانی
79-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (637 KB)
شناخت تمایزبخشی در نظام حقوق علایم تجاری ایران
محمد حسن خدادادی پرشکوه
90-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (626 KB)
نقش آمریکا در بحرانهای ژئوپلتیکی خلیج فارس وتاثیر آن بر نفوذ ایران و عربستان در منطقه
ناصر زاهدی، محمد آگاه
101-109
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (479 KB)
بررسي میزان کاربست تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی
زهرا نجار آذری، مرتضی نجفی
110-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (485 KB)
بررسی گفتمان انتخاباتی روحانی و عارف در رقابت انتخاباتی یازدهمین دورة ریاست جمهوری در ایران
مریم گمشاد
118-128
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (489 KB)
ارزیابی میزان تاثیرپذیری یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه اول از فناوری اطلاعات در شهر شاهین شهر
کیوان جهانگیری
129-135
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (642 KB)
مطالعه تطبیقی قراردادهای بین المللی در زمینه سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با رویکرد حقوقی
مینا نوری
136-149
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1025 KB)
آسیب شناسی عوامل خشونت زا در ورزش
علیرضا فرخنده زاده، محی الدین حسینی ارسنجانی ، حسین زارعی، نواب ضرغامی ، مریم جاوید
150-155
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (664 KB)
نقش فن آوريهای نوين در بهبود كيفيت آموزش و پرورش
علیرضا فرخنده زاده
156-163
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (633 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی