پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396- شماره اول
تعهد سازمانی و رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی دبیران
جواد جهان، علی خدادوستی
1-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (783 KB)
مقایسه فعالیت های معلمان تربیت بدنی در دوره های ضمن خدمت مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات و ارتباطات، (ICDL1&2)
جواد جهان ،علی کریمی
30-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (720 KB)
بررسی تطبیقی مفهوم قیمت منصفانه در واگذاري سهام اقلیت سهامداران شرکتها در مقررات حقوقي و مالي اروپا و امریکا
عاطفه قاسمی
46-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (621 KB)
خصوصیات حرفه ای معلم بر حسب استانداردهای جامعه جهانی
مرجان بهزادفر
57-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (619 KB)
تحلیلی بر رابطه درآمد و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در نماهای شهری (موردمطالعه: شهر یزد)
مجتبی شریف¬نژاد، مهدی منتظرالحجه، محمد رشیدی، علی کریمی
65-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1134 KB)
تدوین الگوی توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی شهرستان تایباد)
حسن فراتی، سید محمد سعید حسینی، نادر صنعتی، مختار یورد خانی
82-92
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (646 KB)
سبک های مدیریت مدیران وخلاقیت دبیران مدارس دخترانه در مدارس متوسطه اول دخترانه دولتی شهر مشهد
علی معقول، سلیمه سادات گلابگیرنیک
93-101
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (469 KB)
نانوتكنولوژي راهكاري براي حفاظت محيط زيست و پايداري كشاورزي
بهمن خسروی پور
102-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (567 KB)
آموزش فمينيستي انتقادي درتربيت معلمان دوره ابتدايي
عبدالله عالی شیرمرد، مجتبی دهدار، خالد عمرانی، محمد علی قاضیان
109-126
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (639 KB)
بازنمایی هویت ایرانیان خارج ازکشور
نادر صنعتی شرقی ، سمانه ارغوانی
127-139
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
بررسی تحلیلی عوامل موثر بر ميزان مشاركت بانوان شاغل جهت کسب پست هاي مديريتی در مدارس غیرانتفاعی شهرستان تبریز
غلامرضا رحیمی، نسیم بهرامی خوشه مهر
140-150
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (761 KB)
بررسی عوامل فرهنگی تربیتی در بهبود اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان دیرآموز
شیوا حسینی فولادی ، ژیلا حسینی، مهدی محمود خانی، سید امیر علی فاطمی
151-158
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (621 KB)
جایگاه عدالت اجتماعی در در دولت های بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر چارچوب نظریه گفتمان (88-1360)
روح اله تیموری، روح اله ابراهیمی، محمد آگاه
159-172
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (791 KB)
ارزیابی میزان برداشت چوب از جنگل های بلوط زاگرس توسط روستاهای جنگلی شهرستان لردگان
فاطمه اسحاقی میلاسی، بیت الله محمودی
173-191
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1682 KB)
ارزیابی میزان برداشت چوب از جنگل های بلوط زاگرس توسط روستاهای جنگلی شهرستان لردگان
فاطمه اسحاقی میلاسی، بیت الله محمودی
173-191
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1682 KB)
نقش و تاثیرات خشكسالي كوير ميقان بر ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي پيرامون
مریم میقانی، پارسا التیامی نیا
192-200
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (665 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License