مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395 - جلد اول
تأثیر سبک‌های دلبستگی و میزان تاب آوری به جنس مخالف در بین دانش آموزان شهرستان عباس آباد
وحید خوش روش، صدیقه شعبانی، الهام عباسی، خورشید موسوی
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (527 KB)
ملاحظات نظری و عملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی
مهدی نصر اصفهانی ، منصور مسائلی، محمدحسین سنونی یا
12-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (747 KB)
رابطة نفس(روح) و بدن از دیدگاه قرآن
نغمه بهشتی
21-32
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (734 KB)
حکمرانی خوب رویکردی نوین در جهت تحقق مدیریت اثربخش منابع آب کشاورزی
سمیرا جابری ، امید مهراب قوچانی، منصور غنیان
33-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (622 KB)
بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان کم توان ذهنی شهرستان محمود آباد
وحید خوش روش، سولماز مظفری، آیدا کوهی
42-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (455 KB)
رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی
علی جهانگیری
51-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (661 KB)
بررسی نقش آموزش عالی و تاثیر آن برفضای کسب وکار
اکبرپرتابیان، ناصر حسین پور، احمد صادقی فرد
61-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (528 KB)
بررسي سلامت رواني كاركنان اداره بهزيستي شهرستان چالوس و نوشهر
وحید خوش روش، الهام ابراهیمپور ارنگی
70-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (444 KB)
ساختار ضعیف رفاهی، اجتماعی و اقتصادی خانواده و ظهور کودکان کار
محمد تقی شیخی
81-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (805 KB)
جایگاه و نقش فناوری های سیار در امر آموزش و یادگیری
بهمن خسروی پور، ناهید فروشانی
90-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (689 KB)
مدل یابی اکتشافی و تاییدی نسخه ایرانی مفهوم شهروندی
سوسن سهامی
101-115
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1055 KB)
راهبردهای اشاعه ICT به مثابه ابزاری در جهت توسعه پایدار روستایی (تحلیل تطبیقی تجربه ایران و چین)
منصور غنیان، منا درانی، امید مهراب قوچانی
116-125
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (773 KB)
نقش رهبري امام خمینی (ره) در شكل گيري قيام 15 خرداد
حوریه سادات معصوم ، آتنا کاردل
126-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (499 KB)
مقایسه هوش فرهنگی و هوش اجتماعی در بین مهاجران بومی منطقه چمستان استان مازندران
وحید خوش روش، علی وطن دوست ، سولماز مظفری
134-149
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (654 KB)
ارزیابی قابلیت ها و تنگناهای بخش کشاورزی، با بهره گیری از مدل LQ و تحلیل راهبردی SWOT،در دهستان میربگ، شهرستان دلفان
علی خدادادی، ابوالقاسم بنیادداشت، مهرداد دهقانی، ستار تقوی
150-169
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1652 KB)
تحلیل SOWAT مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه پایدار
سید حمید رضا رخشا
170-177
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (664 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی