مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395 - جلد اول
تأثیر سبک‌های دلبستگی و میزان تاب آوری به جنس مخالف در بین دانش آموزان شهرستان عباس آباد
وحید خوش روش، صدیقه شعبانی، الهام عباسی، خورشید موسوی
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (527 KB)
ملاحظات نظری و عملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی
مهدی نصر اصفهانی ، منصور مسائلی، محمدحسین سنونی یا
12-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (747 KB)
رابطة نفس(روح) و بدن از دیدگاه قرآن
نغمه بهشتی
21-32
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (734 KB)
حکمرانی خوب رویکردی نوین در جهت تحقق مدیریت اثربخش منابع آب کشاورزی
سمیرا جابری ، امید مهراب قوچانی، منصور غنیان
33-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (622 KB)
بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان کم توان ذهنی شهرستان محمود آباد
وحید خوش روش، سولماز مظفری، آیدا کوهی
42-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (455 KB)
رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی
علی جهانگیری
51-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (661 KB)
بررسی نقش آموزش عالی و تاثیر آن برفضای کسب وکار
اکبرپرتابیان، ناصر حسین پور، احمد صادقی فرد
61-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (528 KB)
بررسي سلامت رواني كاركنان اداره بهزيستي شهرستان چالوس و نوشهر
وحید خوش روش، الهام ابراهیمپور ارنگی
70-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (444 KB)
ساختار ضعیف رفاهی، اجتماعی و اقتصادی خانواده و ظهور کودکان کار
محمد تقی شیخی
81-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (805 KB)
جایگاه و نقش فناوری های سیار در امر آموزش و یادگیری
بهمن خسروی پور، ناهید فروشانی
90-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (689 KB)
مدل یابی اکتشافی و تاییدی نسخه ایرانی مفهوم شهروندی
سوسن سهامی
101-115
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1055 KB)
راهبردهای اشاعه ICT به مثابه ابزاری در جهت توسعه پایدار روستایی (تحلیل تطبیقی تجربه ایران و چین)
منصور غنیان، منا درانی، امید مهراب قوچانی
116-125
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (773 KB)
نقش رهبري امام خمینی (ره) در شكل گيري قيام 15 خرداد
حوریه سادات معصوم ، آتنا کاردل
126-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (499 KB)
مقایسه هوش فرهنگی و هوش اجتماعی در بین مهاجران بومی منطقه چمستان استان مازندران
وحید خوش روش، علی وطن دوست ، سولماز مظفری
134-149
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (654 KB)
ارزیابی قابلیت ها و تنگناهای بخش کشاورزی، با بهره گیری از مدل LQ و تحلیل راهبردی SWOT،در دهستان میربگ، شهرستان دلفان
علی خدادادی، ابوالقاسم بنیادداشت، مهرداد دهقانی، ستار تقوی
150-169
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1652 KB)
تحلیل SOWAT مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه پایدار
سید حمید رضا رخشا
170-177
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (664 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر مهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. دکتر سید رضا نبوی
  2. دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. دکتر علی امیری
  4. دکتر مهدی قاسمی بنابری
  5. دکتر اکرم فرخ
  6. دکتر رویا حسین زرندی

 

هیئت داوران

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر محمدرضا ایروانی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

License