پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395 - شماره دوم
بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و شرایط روانی حسابداران شرکت های خصوصی شهر سنندج
بختیار اشرفی
1-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (757 KB)
تاثیر تعهد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند، سال1391)
حسن مصطفی نژاد، علی مهدیلوی تازه کندی، حافظ ملاعباسی
14-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1588 KB)
بررسی صفات نکوهش شده‎ی حَسَد، دروغ و بُخل در فرهنگ ایرانی – اسلامی
ابراهیم محمدی
39-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1006 KB)
شرح بسم الله الرحمن الرحیم به روایتی دیگر
کیدخت حسینی، مهدیه صانع سخویدی
55-67
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (706 KB)
بسترهای نهادینه سازی معرفت دینی در دانشگاه از منظرآموزه های دینی
مریم توکل نیا، ولی الله حسومی
68-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (931 KB)
بررسی آراء تربیتی ابن سینا در خصوص اصول و روشهای تعلیم وتربیت
محمد مناف زاده، مجید واحدی، اسلام غفاری
86-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (826 KB)
کنکاش درگزیده ای ازاشعارامام خمینی(ره)
کبری رحیمی، سعدالله رحیمی
99-110
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (818 KB)
بررسی تطبیقی نگرش هیفا بیطار و اسلام به مسائل زنان
مجتبی شاهسونی ، حسین شمس آبادی
111-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (865 KB)
مديريت دانش و سازو کارهاي دانش آفريني
سیدمحسن ابراهیمی، سیدجواد هاشمی، حمیدرضا سوداگر، حمیده رضایی
128-135
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (966 KB)
تاثیر مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت )
ستایش قره چایی
136-150
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1352 KB)
نمایی از توسعه سیاسی و جامعه پذیری: یک الگوی جامعه شناختی و انضمامی
مریم متقی، سولمازحیدری دلفاردی
151-158
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (602 KB)
تاثیر آموزش مهارت‌های هیجانی و اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان تبریز
رحیم بدری‌گرگری، اسکندر فتحی‌آذر، صفرعلی دهقانی
159-170
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (858 KB)
بررسی هوش فرهنگی و تأثیر آن بر عملکرد شغلی ( مطالعه موردی مدیران آموزشی شهر مشهد)
معصومه عیلامی
171-182
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1260 KB)
رابطه بین تاب آوری، سبک های حل ّ مسأله و سلامت عمومی مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی و مادران دارای فرزند عادّی
هانیه عشقی، حسن شمس اسفند آباد، محمد رضا جلالی، مرتضی نادی
183-194
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (959 KB)
رابطه شیوه های حل مسأله اجتماعی و راهبردهای مقابله ای فرزندان با سبک های حل تعارض والدین
فاطمه کاظمی، کیوان کاکابرایی
195-208
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (865 KB)
بررسی تأثیر ابعاد هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
حمیدرضا شاه قاسمی، بهرنگ اسماعیلی شاد
209-219
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (638 KB)
بررسی موانع مداخله‌گر در کارآفرینی زنان روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)
عقیل خالقی، رضا طالبی‌فرد، حبیب لطفی مهروئیه
220-232
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (913 KB)
تجزیه وتحلیل وضعیت مدارس غیردولتی شهر کرمان بااستفاده ازمدل تاپسیس(Topsis) درراستای توسعه پایدار شهری
مهری اذانی، رضا رضایی بزنجانی
233-249
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1401 KB)
تبیین کارکرد کنش های ورزشی از دیدگاه دانشجویان در طبقات مختلف اجتماعی- اقتصادی مطالعه ای تجربی بر اساس نظریه بوردیو و وبلن
محسن نیازی، الهام شفائی مقدم
250-261
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (851 KB)
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش‌آموزان دختر
ماهرخ جواهرفروش زاده، سکینه سلطانی کوهبنانی
262-271
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (814 KB)
عناصر هویتی انقلاب اسلامی ایـران و دلایل شکل‌ گیری تروریسم علیه آن
رشید رکابیان
272-287
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (712 KB)
انقلاب اسلامی، حج و بیداری اسلامی
رشید رکابیان
288-297
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (496 KB)
سیاست خارجی دولت اعتدال (یازدهم)
رشید رکابیان
298-311
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (738 KB)
بررسی تأثیر وجدان کاری بر عملکرد شغلی كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
الهه فلاحتي، حسين مومني مهموئي
312-320
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (617 KB)
بازخوانش بازارهای سنتی در مقام مکان با رویکرد پدیدارشناسانه ( نمونه موردی بازار کرمانشاه)
شکوفه میرزائی
321-340
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (792 KB)
عارفی از ذروه ادب پارسی
کبری رحیمی، سعدالله رحیمی
341-351
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (686 KB)
بررسی رسانه های اجتماعی بر کیفیت برند ، دلبستگی عاطفی و تبلیغات دهان به دهان
سمیه خزاعی ، تورج صادقی
352-363
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1049 KB)
ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی
زهرا فروغی
364-371
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (704 KB)
مبانی نظری سبک زندگی از نظر اسلام
مهری چنگی آشتیانی
372-382
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (607 KB)
بررسی سرمایه ي اجتماعی در راستای پیشبرد اهداف مدیریت شهری (مطالعه موردی :شهر اردبیل)
ابراهیم علی پور، ابراهیم صفری، مهدی صفری
383-398
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (864 KB)
تاثير تعدیل کننده ریسک درک شده بر رابطه بین ایمنی محصول و قصد خريد
بهروز سهرابی، صادق آزادی، پیمان اکبری
399-409
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (779 KB)
تلاش‏های بازاریابی مرتبط با کانال‏های رسانه‏ های اجتماعی و استفاده از نرم افزارهای موبایل در گردشگری: مطالعه موردی در استانبول
صادق آزادی، بهروز سهرابی، پیمان اکبری
410-421
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (676 KB)
مقایسه تطبیقى مفهوم امید از دیدگاه قرآن کریم و روان‏ شناسى معاصر
محمد عباسی ، سیدعلی آل یاسین
422-442
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (764 KB)
بررسی میزان استفاده از سیستم اطلاعات حقوق و دستمزد و رابطه آن با سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
الناز مظفری کرمانی، رستم پوررشیدی
443-452
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (478 KB)
رابطه تعلیم و تربیت و اصول حاکم برآن از دیدگاه اسلام ( قرآن و سیره پیامبر (ص) )
احمد رحمانی
453-466
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (489 KB)
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر فرهنگ شهروندی (مطالعه موردی؛ منطقه هشت شهر تبریز)
حسن احمدی، رامین رضایی، سیمین افشار، وحید حاجی پور
467-481
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (748 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر جواد جهان

دکتر احسان نامدار جویمی

دکتر مسعود داوری نژاد مقدم

دکتر صادق صید بیگی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر عبدالرضا عالیشاهی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر صادق ستوان

دکتر حسن اسلامیان

دکتر صابر صیدی

دکتر همت الله بسطامی

دکتر امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی

License