مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395 - جلد اول
ارزیابی حقوقی جرایم شهرداران درحوزه شهرسازی
علی اکبر عابدیان راد، محمد گل محمدی، مریم چشک
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (861 KB)
ارتباط خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی با شخصیت کارکنان بر اساس مدل پنج عاملی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیلان)
بلال نظریان، طاهره خیری گلسفیدی
12-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (777 KB)
بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان‌های روزانه و شبانه روزی شهرستان رفسنجان
افسانه امیری خراسانی، مهدی لسانی
22-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (901 KB)
نقد و بررسی سیاست های شورای عالی آموزش و پرورش
حسین فضائلی گاه، احمد اکبری، علیرضا مشکانی
34-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1004 KB)
مطالعه رویکرد مدیریت دانش در سازمان (اهداف، برنامه و مدلها)
جواد شیرکرمی، علیرضا فقیهی
44-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (611 KB)
بررسی و مقایسه فلسفه تربیتی صاحب نظران متأله و طبیعت گرای غربی
جواد شیرکرمی، طاهر امانی، مهدی میرزایی، سکینه عزیزی
51-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (492 KB)
ارزیابی میزان تأثیر نقش علما در ترویج و گسترش بیداری اسلامی
عبدالعزیز فاضلی
60-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (728 KB)
بررسی تطبیقی حقوق شهروندی و حقوق بشر با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)
محمدحسن ابراهیمی
73-82
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (690 KB)
مهندسی مجدد
مهدی فیل سرایی، سرور بی تقصیر فدافن
83-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (680 KB)
مطالعه عوامل جامعه شناختی موثردر قانون گریزی با مطالعه موردی شهروندان ایلام
گلناز قیطاسی، فرزانه رافعی
92-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (561 KB)
تجزیه و تحلیل معیارهای داخلی تعیین ساختار سرمایه با استفاده از تکنیک دیمتل
نورالله صالحی آسفیجی، بهزاد ملک زاده لیلی
98-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1018 KB)
تحلیل مفهومی، تاریخچه و رویکردهای سیاستگذاری آموزشی
احمد اکبری ، علی نقی معینی، مرتضی فتوحی، محمد خوب چهره
109-120
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (824 KB)
بررسی تاثیرات آموزش پیش دبستانی بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان شهرستان فریدون شهر
مهناز نجاری، عصمت السادات عطایی کچوئی، زهرا عظیمی
121-138
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (829 KB)
بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری مصرف کنندگان به خریدهای الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی (مطالعه موردی محصولات آرایشی – بهداشتی)
رضا میرزایی، تورج صادقی
139-152
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1346 KB)
بررسی رابطه بین تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان از دیدگاه دانش آموزان دختر و معلمان دوره متوسطه شهر شهرکرد
هما درخشش، زهرا عظیمی، مهری کرمی نجف آبادی
153-173
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1005 KB)
بررسی میزان تأثیر آموزه های شیعه بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه قم
یاسر مرادی
174-185
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (819 KB)
بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در برنامه ریزی و یادگیری از طریق آموزش از راه دور
شیوا حسینی فولادی، غنی محمدی، زهرا محمدی خشویی
186-192
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (825 KB)
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت جهادی در آموزش و پرورش شهرستان مرند
ناهیدتصمیمی، روح اله مهدیون
193-201
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (683 KB)
بررسی تجربیات معلمان از برنامه درسی هنر دوره ابتدایی:یک مطالعه پدیدارشناسی
رضامعصومی نژاد، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر
202-215
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (879 KB)
رعایت اصل انصاف در حقوق جزای ایران و بررسی آن در فقه امامیه
محمد هادی موفق اردستانی، مهری سادات نکوئی، رضا ایرانفرد، سعید دلفانی
216-229
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1364 KB)
تحلیلی بر قتل مهدورالدّم باتاکید برقانون مجازات اسلامی، مصوّب1392
حسین خدابنده
230-235
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (441 KB)
علم داشتن به قتل عمدی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران
علی زارع مهرجردی، غلامحسن محمدی
236-250
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (895 KB)
عوامل اجتماعی- فرهنگی موثربرنحوه ی عملکرد اقتصادی بازاریان وتاکید بر نگرش های دینی درشهراصفهان
ریحانه یاوری، محمد علي چيت ساز
251-265
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (824 KB)
مقایسۀ راهبردهای تنظیم هیجان تکواندوکاران نوجوان موفق و ناموفق
محمود محبی، سحر زارعی، سودابه مقدم
266-273
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (988 KB)
نقش سرمایه روان‌شناختی و سرزندگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی آموزشکده دختران شهر بیرجند
فاطمه بخشی، هادی پور شافعی، ایرج مهدی زاده
274-283
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (717 KB)
رابطه پرخاشگری والدین و افسردگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس شهرستان اردل
فرزاد صیدی، مریم صیدی
284-293
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (958 KB)
تروریسم سایبری و راهکار های حقوقی عرصه بین المللی و داخلی
احمد دهقان، نوری سندی
294-315
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (782 KB)
نقش اسلام در پویایی علوم کشاورزی
امیر کارگزار
316-325
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
بررسی اقتصاد با کلیشه ای از تولید ملی
کبری رحیمی، سعدالله رحیمی
326-335
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (675 KB)
سقف شیشه ای مانعی در جهت ارتقاء شغلی زنان
الهام خسروی پور، بهمن خسروی پور
336-347
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (769 KB)
امکان سنجی عملیاتی کردن درمانگاههای بزه دیده شناسی در جرایم جنسی
فاطمه احدی، مصطفی محمد پناهی
348-357
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (711 KB)
واکاوی سیاست خارجی ج. ا. ایران در دوران جنگ تحمیلی (نگاهی به واکنش نظام دو قطبی و کشورهای منطقه)
سیدهادی زرقانی، ابراهیم‌احمدی
358-368
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (566 KB)
بررسي عوامل موثر بر حاشیه سود خالص بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فروزان محمدی یاریجانی ، مریم نورایی ، مریم آبگینه
369-378
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (716 KB)
نقش تبلیغات و توسعه بیمه های زندگی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)
علی وفاپیشه، ساحل فرخیان
379 - 388
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (819 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی