مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395-جلد سوم
بررسی رابطه بین خلاقيت و عملکرد حرفه ای با سطح انگیزش كاركنان شاغل در اداره كل فرودگاههاي استان كرمان
مصطفی عبدالرزاقی، هدایت تیرگر
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (908 KB)
بازتاب مسائل اجتماعی در شعر نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث
سمیرا رجبلو
11-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (448 KB)
علل گسترش و نفوذ تشیع در خراسان
روح اله شیرازی
24-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (614 KB)
بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی حسابداران، مورد مطالعه: حسابداران شرکت های خصوصی شهر کرمانشاه
بختیار اشرفی
36-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (603 KB)
بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر بهره وری مدیران مورد مطالعه:شعب بانک ملت استان کردستان
بختیار اشرفی
46-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (640 KB)
بررسی راهکارهای نوین غلبه بر موانع نظارت و بازرسی در سازمان‌ها
یحیی اروانه، محمد ایدی ، مجتبی فتحی زاده
56-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (359 KB)
بررسی روش های تربیت از دیدگاه استاد مطهری با نگاهی به قرآن و سیره نبوی
حمید خادم مسجدی ، احمد چنانی ، سید حسین نجات
63-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (541 KB)
بررسی خصوصیت جمعیت شناسی بر رفتار شهروندی ذیحسابان و کارمندان آن در اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان
اردشیر کهن سال، داریوش زارعی ، راضیه شمسی ،مهدی زارع کهنعلی، اسحاق فولاد زاده،زینب کوره پزان، شیرزاد جان احمدی
72-83
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (713 KB)
بررسی مدیریت کلاس درس معلمان با تأکید برفنون کلاس داری آنان
رضاعباسی ، آسیه هاشمی فارسی، مصطفی عباسی
84-92
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (697 KB)
جایگاه تربیت بدنی از منظر قرآن، احادیث واندیشمندان اسلامی
رضا رضایی
93-105
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (559 KB)
بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر سلامت روان در بین جوانان شهر کرمانشاه
مصطفی رجائی
106-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (586 KB)
نقش تبلیغات و توسعه بیمه های زندگی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)
علی وفاپیشه ، ساحل فرخیان
115-124
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (753 KB)
بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر برگرایش به خودکشی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر آبدانان (ایلام)
جابرمولایی
125-134
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (669 KB)
عقلانیت ارتباطی، راهبرد كاهش شكاف هاي سياسي در حوزه عمومی جامعه ایران
روح الله محمدزاده
135-144
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (529 KB)
تأملی درماهیت مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
رحیم سیاح
145-155
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (505 KB)
مجازات جاسوس در اسلام (مذاهب خمسه)
رحیم سیاح
156-167
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (440 KB)
حسابداری منابع انسانی و تحولات بین المللی: مفاهیم ارزیابی سرمایه انسانی
مهدي فيل سرائي ، محمد اصغرزاده ها
168-180
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (754 KB)
مراتب تکاملی انسان در هستی از منظر قرآن و عرفان
احمد عباسزاده، حسین اسدزاده
181-199
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (537 KB)
جایگاه مسائل مستحدثه در فقه اسلامی
علی طهماسبی
200-208
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (441 KB)
نقش مدرسه در پروش اخلاقی کودکان
مسعود چاری، محمدرضا قورزایی، محمود چاری
209-215
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (378 KB)
نقش مسئولیت اجتماعی در حسابداری شرکت ها
بهزاد ملک زاده لیلی، حسین جعفرپور گلرودباری
216-222
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (523 KB)
تحلیل و مخاطب شناسی بازی جنگ قبایل (Clash Of Clans)
محمد باقر فرزادفر، محمد دلخوش، مهدی دلخوش
223-234
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1150 KB)
آثار مثبت اقتصاد مقاومتی
مهدی فیل سرایی ، موسی محبی نیا
235-243
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (517 KB)
آسیب شناسی استفاده از تلگرام در دانشجویان دانشگاه های ایلام
محمد ایدی، سکینه نعیم
244-260
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1450 KB)
رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره شهرداری شهرستان تبریز)
غلامرضا رحیمی، نسیم بهرامی خوشه مهر
261-266
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (529 KB)
فرهنگ سازمانی سنگ بنای ایجاد رفتار شهروندی در کارکنان
علی روحانی، گلی امانی
267-272
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (816 KB)
بررسی منزلت فرهنگی– اجتماعی در توسعه محله های شهری
طاهر پریزادی، حمیدرضا تلخابی، مجید صادقلو
273-286
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1013 KB)
جایگاه حسابداري مدیریت استراتژیک در موفقيت مالی سازمانهاي پویا
سید حمید رضا رخشا
287-291
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (529 KB)
تحليل عوامل موثر بر مدیریت و تحول اداري سازمان
سید حمید رضا رخشا
292-297
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (510 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی